http://guiasdeciudad.com/categoria/buscar_todo
http://guiasdeciudad.com/ciudad/buscar

CDH-CENTRE PER AL DESENVOLUPAMENT HARMÒNIC

LOGOPÈDIA - PSICOLOGiA - PEDAGOGiA (tallers educatius, suport escolar) - ANGLÈS i FRANCÈS A PARTIR DE 3 ANYS.

TRACTAMENTS INDIVIDUALS

Logopèdia

-  Avaluació logopèdica

-  Retard en el desenvolupament del llenguatge oral

-  Dificultats en l’articulació de sons

-  Tartamudeig

-  Trastorns de la veu

-  Deglució atípica

Psicologia

-  Avaluació psicològica

-  Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat

-  Trastorns de conducta i agressivitat

-  Trastorns emocionals (ansietat, depressió, pors, dol...)

-  Tics

-  Trastorns de l’espectre autista

-  Retard mental

-  Trastorns de les habilitats motrius

-  Trastorns alimentaris

-  Trastorns del son

-  Trastorns de l’eliminació

-  Assessorament a pares

-  Teràpia familiar

Dificultats d’aprenentatge

-  Avaluació psicopedagògica

-  Dificultats en la lectura i l’escriptura

-  Dificultats en la comprensió de textos escrits

-  Dificultats en el raonament matemàtic

-  Reeducacions

-  Estimulació cognitiva

-  Tècniques d’estudi

 SERVEIS EDUCATIUS A GRUPS

o   Suport escolar (primària i secundària)

o   Aula de deures

o   Taller de tècniques d’estudi

o   Anglès lúdic

o   Taller de matemàtiques

o   Tallers logopèdics

-  Taller d’estimulació del llenguatge

 - Taller de consciència fonològica. Iniciació a la lectura i l’escriptura

-  Taller de comprensió lectora

o   Taller d’estimulació cognitiva

o   Psicomotricitat

 SERVEIS EXTERNS A LLAR D’INFANTS, ESCOLES I INSTITUTS

o   Xerrades gratuïtes per a pares i professors

o   Avaluació, assessorament i intervenció psicològica, psicopedagògica i logopèdica

o   Formació especialitzada al professorat

o   Escola de pares

o   Tallers educatius

Estamos en:
C/ Gran de Sant Andreu, 140 1º 2ª 08030 Barcelona, Barcelona